Het Stedelijk is een harmonieorkest met relatief veel jonge leden, die de mogelijkheid wordt geboden om in een goede sfeer samen muziek te maken.     In het orkest zitten zeer ervaren muzikanten, maar ook mensen die net uit het opleidingsorkest On The Move zijn doorgestroomd. Mede daardoor is het Stedelijk een levendig orkest waarin men in een goede sfeer plezier beleeft aan het samen, op het hoogst haalbare niveau, muziek maken.
Onvermijdelijk gaan er door werk, studie of verhuizing ervaren orkestleden weg. Maar er melden zich ook jaarlijks nieuwe leden aan. Dit maakt van het Stedelijk een dynamisch orkest waarin ieder die het aan het vereiste speelniveau voldoet een eigen plaats heeft. En juist dat samenspel, waarin al die verschillende mensen met hun verschillende instrumenten samenwerken en samenklinken, vormt de kracht van een orkest als het Stedelijk. Regelmatig gaan we naar een concours, waar we ons kunnen meten aan het niveau van collega-orkesten. Wij komen dan uit in de tweede divisie.
Repetitie:  Woensdagavond van 19.45 tot 22.00 in ’t Convenant, Oude Dijk 15 in Sneek.